Loginphilateca.com building the biggest stamp database
Asia >> Việt Nam
Alias: Việt Nam
It's the unified South and North after the Vietnam War.
Postal service:Bưu Chính
URL:http://www.vnpt.com.vn/
Before was: Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
First issue:1976 Jul 27

 
81 entries recorded:
1954100$ - S.A.I. Le Prince Bao-Long
1963 Oct 510 Xu - Occupation of a 'strategic village'
1963 Oct 510 Xu - Battle of Ap Bac: machine gunners in fromt of flag
1964 Oct 2010 Xu - Vietcong, 4th Anniversary of the NLF
1964 Oct 2020 Xu - Vietcong Autharcic Farm
1964 Oct 2030 Xu - Attack on US Ship "Card" in Saigon Port
1965 Oct 1510 Xu - Attack on US Air Base in Bien Hoa
1965 Oct 1520 Xu - Nguyen Van Troi - First Executed Vietcong Fighter
1965 Oct 2040 Xu - Vietcong, 5th Anniversary of the NLF
1977 Jan 2540 xu - Chuồn Chuồn Suồi
1977 Jan 2530 xu - Chuồn Chuồn Nương
1977 Jan 2550 xu - Chuồn Chuồn Cánh Vàng
1977 Jan 2512 xu - Chuồn Chuồn Hồ
1977 Jan 2512 xu - Chuồn Chuồn Bão
1977 Jan 2520 xu - Chuồn Chuồn Cánh Đốm
1977 Jan 251 Đồng - Chuồn Chuồn Cánh Đen
1977 Sep 1012 xu - Dahlia
1977 Sep 106 xu - Dahlia
1977 Oct 2030 xu - Cá Vàng Mầt Rồng
1978 Jan 2520 xu - Hoa Mi (Garrulax canorus)
1978 Jan 2520 xu - Cu Gay (Streptopelia chinensis)
1978 Mar 115 xu - Sunflower
198150 xu - Dau Tay (Fragaria vesca L.)
19811đ - Doi Đao (Syzygium aqueum (Burm. f.) Alston)
1983 May 510đ - 500 Nam Nam Sinh Danh Hoa Ra-Pha-En 1483-1520
1983 May 610 đong - Chess
1985 May 132đ - Long Chau Lighthouse
1986 Feb 242 đ - I-xấc Níu-tơn 1642-1727
1991 Jan 31200đ - Thuyen Buom
1991 Jan 31300đ - Quyen Anh
1991 Jan 31400đ - Xe Dap
1991 Jan 311000đ - Nhay Cao
1991 Jan 313000đ - Vat Tu Do
2003 Feb 1800đ - Rubber Forest In Binh Phuoc Province
2003 Feb 13000đ - Ba Om Pond In Tra Vinh Province
2003 Feb 17000đ - A Tributary Of The Rach Gam-Xoai Mut River In Tien Giang Province
2003 Feb 3800đ - 60th Anniversary of Vietnam Culture Programme (1943-2003)
2003 Mar 11000đ - 50 Years of Vietnam Revolutionary Cinema
2003 Mar 25800đ - 350th Anniversary Of Founding Of Khanh Hoa Province (1653-2003)
2003 Apr 1800đ - Cyclo in Hanoi Capital
2003 Apr 13000đ - Cyclo in Ho Chi Minh City
2003 Apr 18000đ - Cyclo in Hai Phong City
2003 May 1800đ - The Adventures of the Cricket
2003 May 11000đ - The Adventures of the Cricket
2003 May 12000đ - The Adventures of the Cricket
2003 May 13000đ - The Adventures of the Cricket
2003 May 15000đ - The Adventures of the Cricket
2003 May 18000đ - The Adventures of the Cricket
2003 Jun 5800đ - Tê tê vàng - Chinese Pangolin (Manis pentadactyla)
2003 Jun 5800đ - Sóc bay trâu - Red Flying Squirrel (Petaurista petaurista)
2003 Jun 55000đ - Gấu ngựa - Asiatic Black Bear (Selenarctos thibetanus)
2003 Jun 510000đ - Sơn Dương - Serow (Capricornis sumatraensis)
2003 Jul 110000đ - 22nd SEA Games
2003 Jul 1800đ - Bóng Dá (Soccer)
2003 Jul 12000đ - Điền Kinh (Hurdle)
2003 Jul 13000đ - Bơi Thuyền (Boat Race)
2003 Jul 17000đ - Vật Tự Do (Wrestling)
2003 Jul 28800đ - 9th Conference of the Vietnam Federation of Trade Unions
2003 Sep 1800đ - Trà Vàng Petelo (Camellia petelotii (Merr.) Sealy)
2003 Sep 11000đ - Trà Đỏ (Camellia rubriflora Ninh et Hakoda)
2003 Sep 15000đ - Trà Trằng (Camellia vietnamensis Hu)
2003 Sep 16000đ - Camellia gilberti (Chev.) Sealy
2003 Oct 18000đ - Lan Kiều Diễm (Pleione bulbocodioides (Franch.) Rolfe)
2003 Oct 1800đ - Voi Châu Á (Elephas maximus)
2003 Oct 11000đ - Voi Châu Á (Elephas maximus)
2003 Oct 12000đ - Voi Châu Á (Elephas maximus)
2003 Oct 18000đ - Voi Châu Á (Elephas maximus)
2003 Oct 1800đ - Paphiopedilum dianthum T.Tang & F.T. Wang
2003 Dec 1800đ - My Son, Di Sản Văn Hoá Thế Giới
2003 Dec 13000đ - Mỹ Sơn, Di Sản Văn Hoá Thế Giới
2003 Dec 18000đ - Mỹ Sơn, Di Sản Văn Hoá Thế Giới
2003 Dec 110000đ - Mỹ Sơn, Di Sản Văn Hoá Thế Giới
2003 Dec 1800đ - Year of the Monkey
2003 Dec 18000đ - Year of the Monkey
2003 Dec 30800đ - 95th Anniversary of Ngo Gia Tu's Birthday
200712000đ - Central Highlands Gong Culture Festival
2012 Nov 232000đ - Nguyen Thi Minh Khai (1910-1941)
12 xu - Xén Tóc Lang Vang
1đ - Meleagris gallopavo
1đ - Nám Rom - Volvariella Volvacea
1đ - Nấm Rơm (Volvariella volvacea)
OptionsWeb map - Terms of use - Privacy - Philateca Copyright ©2008-2017 - Contact